Ζωγραφική

Σκοπός του μαθήματος της ζωγραφικής είναι η εκμάθηση της σωστής χρήσης του κάθε ζωγραφικού υλικού, θέτοντας έτσι τις πρώτες βάσεις της ζωγραφικής δημιουργίας. Σημαντική θεωρείται η διατήρηση της αυθεντικότητας της αισθητικής των παιδιών, χωρίς την επιβολή μιας συγκεκριμένης άποψης πάνω σε αυτή με ταυτόχρονη την ανάπτυξη του αισθητικού τους επιπέδου.