Θεατρικό Παιχνίδι

Το παιδί έρχεται σε μια πρώτη επαφή με το θέατρο και αντιλαμβάνεται τις διαστάσεις αυτού. Μέσα από ομαδικά παιχνίδια, αυτοσχεδιασμούς, αφηγήσεις, κατασκευή μάσκας, επιλογή ρόλων και στολών το παιδί αναπτύσσει ολόπλευρα την προσωπικότητα του, κατανοεί το σώμα του και τις ανάγκες αυτού, αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα του και τα επεξεργάζεται, αυτοσχεδιάζει, κοινωνικοποιείται και μαθαίνει να δρα ως μέλος μιας ομάδας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.