Συναισθηματική νοημοσύνη

Στόχοι της ομάδας είναι να καλλιεργηθούν στο παιδί δεξιότητες που αφορούν στην: αναγνώριση και εκφραση των συναισθημάτων τους, στην επιλυση συγκρούσεων με παιδιά της ηλικίας τους, στην ενίσχυση της ικανότητάς τους να παιρνουν πρωτοβουλίες, στην αναγνώριση των θετικών και αρνητικών πλευρών του εαυτού τους, στην αναγνώριση των συνεπειών των συμπεριφορών τους μέσα στην ομάδα των συνομηλίκων.