Πληροφορική

Τα παιδιά μαθαίνουν απλά και ευχάριστα πως λειτουργεί ένας υπολογιστής και τι δυνατότητες προσφέρει για μόρφωση και ψυχαγωγία, αποκτούν τη σωστή και απαραίτητη για το μέλλον τους γνώση των υπολογιστών και μαθαίνουν να αξιοποιούν τη δημιουργικότητα τους. Επίσης οι μαθητές μαθαίνουν να δημιουργούν κείμενα, ζωγραφιές καθώς και να αναζητούν πληροφορίες από το διαδίκτυο.