Φωτογραφία

Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσει το κάθε παιδί την τέχνη της φωτογραφίας. Μαθαίνοντας για την αναλογική φωτογραφία θα εξοικειωθεί με όρους και τεχνικές που θα εφαρμόσει στην ψηφιακή τεχνολογία. Μέσα από παρουσιάσεις φωτογραφικού υλικού και εργασίες τα παιδιά θα αποκτήσουν κριτική γνώση στις φωτογραφικές εφαρμογές, δημιουργώντας στο τέλος κάθε κύκλου τα δικά τους έργα προς έκθεση.