Μουσικοκινητικά παιχνίδια

Μέσα από το παιχνίδι και τις διασκεδαστικές ασκήσεις κίνησης και μουσικής, το παιδί αποκτά καλύτερη σχέση με το σώμα του, μαθαίνει να το ελέγχει, αποκτά αίσθηση του ρυθμού, γυμνάζεται και εκφράζει τον συναισθηματικό του κόσμο. Το μουσικοκινητικό παιχνίδι συμβάλει τόσο στην ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων , όσο και στην δημιουργικότητα του παιδιού. Επιτυγχάνεται η μύησή τους στο ρυθμό και τη μελωδία.