50€
Μηνιαία κάρτα εισόδου

Περιλαμβάνει…

  • Απεριόριστες επισκέψεις κατά τη διάρκεια του μήνα
  • Ελεύθερο παιχνίδι

Η κάρτα ενεργοποιείται την πρώτη φορά που θα τη χρησιμοποιήσετε και διαρκεί για έναν μήνα μετά την ενεργοποίησή της.