Κηπουρική

Ελάτε να γνωρίσουμε τη φύση και τις λειτουργίες της! Μέσα από ένα φυσικά διαμορφωμένο χώρο, τα παιδιά μαθαίνουν τους μηχανισμούς της φύσης και τις καταστρεπτικές συνέπειες της ανθρώπινης παρέμβασης. Ταυτόχρονα, καλλιεργούν την ευαισθησία, την παρατηρητικότητα και την κριτική στάση, ενώ αποκομίζουν μια πιο θετική και ενεργητικά στάση ζωής.