Δημιουργικό παιχνίδι

Πρόκειται για μια λειτουργική ανάθεση φροντίδας και προώθησης της παιδικής δημιουργικότητας. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τις τέχνες, αναπτύσσουν βασικές κοινωνικές ικανότητες φιλίας, συνεργασίας και ομαδικότητας και μαθαίνουν με τρόπο βιωματικό. Η απασχόληση των παιδιών συντελείται δημιουργικά με το θεατρικό παιχνίδι, τα εικαστικά-κατασκευές και τα μουσικοκινητικά δρώμενα.