Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο Ιωαννινων, στο Τμήμα Νηπιαγωγών, αποφοιτώντας με άριστα. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με: τις ειδικές ανάγκες, την κοινωνιολογία, την ψυχολογία και την συμβουλευτική γονέων, την ελληνική γλώσσα, τον σχολικό εκφοβισμό και διαμεσολάβηση, την ανάπτυξη συναισθηματικών δεξιοτήτων κ.α. Εχει συμμετάσχει ακόμα σε διαδραστικές συναντήσεις Ακαδημίας Γονέων με ποικίλα θέματα. Έχει γνώσεις αγγλικών και ιταλικών.

Leave a Reply

Your email address will not be published.